மழலைகளின் விளையாட்டுவிழாப்படங்கள் 2019

மேலும் வாசிக்க

பாலர்பகல்விடுதியினதும் முன்பள்ளியினதும் கலை விழா நிகழ்வுகள் -2 018

மேலும் வாசிக்க

பாலர் பகல்விடுதியின் முன்பள்ளிச் சிறார்களின் சுற்றுலா -2018

மேலும் வாசிக்க

பாலர்பகல்விடுதியில் நடைபெற்ற ஆசிரியர் தின நிகழ்வுகள் 05.10.2018

மேலும் வாசிக்க

பாலர்பகல்விடுதியில் நடைபெற்ற ஆசிரியர் தின நிகழ்வுகள் 2018.10.05

மேலும் வாசிக்க

பாலர்பகல்விடுதியினதும் முன்பள்ளியினதும் விஜயதசமி விழா நிகழ்வுகள் 19.10.2018

மேலும் வாசிக்க

உணவு அனுசரணை வழங்கல்

எமது பாலர்பகல்விடுதி சிறார்களின் உணவிற்காக அனுசரணை வழங்க விரும்புவோர் எமது வலைத்தளத்தில் உள்ள தொடர்புகளுக்கான வலைப்பக்கதிற்கு சென்று அது தொடர்பான தகவல்களைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

நன்றி-Dr.சிவந்தி சிவகுமார்,Dr.சிவந் சிவகுமார் சகோதரர்கள் இருவருக்கும்.

எமது பாலர் பகல்விடுதியும் முன்பள்ளியிலும் கற்கின்ற சிறார்களின் போசாக்கினை மேம்படுத்தும் முகமாக வழங்கப்படுகின்ற பசும்பாலிற்காக ஒருலட்சத்து இரண்டாயிரத்து தொளாயிரம்(102,900/=) ரூபாவினை அன்பளிப்புச்செய்தமைக்காக லண்டனில் வசிக்கும் Dr.சிவந்தி சிவகுமார்,Dr.சிவந் சிவகுமார் சகோதரர்கள் இருவருக்கும் எமது பாலர் பகல்விடுதியும் முன்பள்ளியும் சமூகத்தினர் மனமார்ந்த நன்றிகளைத் தெரிவித்துக்கொள்கின்றனர்.

நன்றி-நீர்வேலி தெற்கை பிறப்பிடமாகக் கொண்டவரும் நோர்வே நாட்டில் வசிப்பவருமான திரு.கணபதிப்பிள்ளை புண்ணியமூர்த்தி

நீர்வேலி தெற்கை பிறப்பிடமாகக் கொண்டவரும் நோர்வே நாட்டில் வசிப்பவருமான திரு.கணபதிப்பிள்ளை புண்ணியமூர்த்தி அவர்கள் எமது பாலர்பகல்விடுதியும் முன்பள்ளிக்கும் ரூபா ஒருலட்சத்து ஐயாயிரத்தை(1,05000/=) அன்பளிப்பாக வழங்கியமைக்காக எமது பாலர்பகல்விடுதியும் முன்பள்ளியும் சமூகத்தினர் தமது மனமார்ந்த நன்றிகளைத் தெரிவித்துக்கொள்கின்றனர்.

மழலைகளின் விளையாட்டுவிழாப்படங்கள் 2018

மேலும் வாசிக்க